Vstupný náhľad

Segmentácia zákazníkov a predajný cyklus

Zákazník je v marketingu jedným z kľúčových pojmov ale žiaľ často sa s ním pracuje veľmi všeobecne, najmä pri plánovaní. Analýza predajného cyklu a jeho jednotlivých fáz nás vedie k trochu odlišnej predstave oproti minulosti, ako má vyzerať segmentácia zákazníkov v čase, kedy sú zákazníci permanentne v procese získavania informácií cez internet.

Vstupný náhľad

Content marketing priniesli internetové prehliadače

 Šíriteľom obsahu môže byť  ktokoľvek, takže i vy. Byť v tom úspešný však nie je vzhľadom na hustotu informácií na internete úplne jednoduché, treba ovládať technológiu a stratégiu, ktorú priniesli internetové prehliadače ako Google. Tá sa vyvíjala súbežne s internetom a pomerne nedávno sa pre ňu vžil pojem content marketing. Ten je dnes najdynamickejšie […]