Šíriteľom obsahu môže byť  ktokoľvek, takže i vy. Byť v tom úspešný však nie je vzhľadom na hustotu informácií na internete úplne jednoduché, treba ovládať technológiu a stratégiu, ktorú priniesli internetové prehliadače ako Google. Tá sa vyvíjala súbežne s internetom a pomerne nedávno sa pre ňu vžil pojem content marketing. Ten je dnes najdynamickejšie sa rozvíjajúcim marketingovému odvetvím vôbec.

Obsah (ang. = content) je to, čo vládne dnešnému mediálnemu a marketingovému svetu. Články, videá, obrázky, aplikácie, hudba, filmy atď., to všetko dnes môžete šíriť internetovým svetom z jedného počítača do celého sveta a je to (takmer) zadarmo. Ako podnikateľ či firma, nie ste už odkázaní platiť si drahý mediálny priestor v televízii alebo magazínoch, aby ste mohli osloviť svet.

Poznámka: čo dokáže 1 článok na internete.

Ak ste niekedy hrali kultovú hru SimCity viete, že vaše mesto bude žiť a prekvitať iba vtedy, ak vytvoríte vašim virtuálnym obyvateľom optimálne podmienky pre ich osobný a pracovný život. Po tom, ako položíte prvé cesty, vytvoríte infraštruktúru a postavíte prvé obytné domy a továrne, začnú vám ulicami prúdiť vaši prvý obyvatelia. Úspešné napredovanie hry nespočíva v ovládaní jednotlivých postavičiek, ako je to u väčšiny hier, ale vo vytváraní vhodných životných podmienok pre toto virtuálne obyvateľstvo. Ak je všetko správne, malí cityzeni postupne rozvíjajú vaše mesto sami. Tí najlepší hráči dokážu vystavať skutočne ohromujúce mestské aglomerácie. Nesprávna stratégia vás však napriek vynaloženej námahe privedie k tomu, že vaši ľudkovia vás opustia, domy schátrajú a mesto zanikne.

Čo má táto predstava spoločné s marketingom? Ani v reálnom živote nemôžete zákazníkov ovládnuť nejakým jednoduchým spôsobom a donútiť ich kúpiť si vašu službu alebo tovar. Môžete však, podobne ako v hre, vytvoriť správne podmienky na to, aby sa zákazník dostal do vašej blízkosti, do vášho kamenného či virtuálneho obchodu alebo kancelárie a rozhodol sa niečo si u vás kúpiť. Hru so zákazníkmi neovládate iba vy, nemáte pod palcom všetky možnosti. Máte k dispozícii iba pomerne malý manévrovací priestor – váš vlastný marketingový priestor, ktorý vám však výrazne rozširujú internetové prehliadače. Možno stojí za to pouvažovať, ako ho využiť. Základom úspešnej zmeny býva pár správne položených otázok.

 

Ako internetové prehliadače zmenili svet

Čo podstatné sa v posledných rokoch udialo, (ak opomenieme krízu), že je nutné uvažovať o nejakej novej marketingovej stratégii? Často sa stáva, že nie sme schopní uvedomiť si veci, s ktorými sa stretávame takmer každý deň. Ja považujem za kľúčové tieto dve:

  1. centrom sveta sa stali internetové vyhľadávače. Nech sa už klient rozhodne kúpiť si produkt v reálnom kamennom obchode alebo na internete, takmer vždy sa začína rohodovať vyhľadávaním na internete (najmä Google). Porovnávanie cien, parametrov, funkcií, zisťovaním rozdielov a pod.
  2. Internet, vyhľadávače, sociálne siete a pod. vytvorili priame prepojenie medzi zákazníkmi a firmami, ktoré produkty predávajú alebo vyrábajú. Nepodceňujem význam klasických médií (napr. televízie) ale zatiaľ čo ste pred niekoľkými rokmi pre masové oslovenie publika nemali inú možnosť, ako platiť predražené vysielacie časy, dnes môžete minimálne pri niektorých tovaroch dosiahnuť rovnaký efekt aj vďaka internetu a to z minimálnymi výdavkami.

.

internetové prehliadače

Internetové prehliadače vedia, čo ľudia hľadajú

 

 

A k tomu pridávam 2 navonok prihlúple otázky na zamyslenie:

  1. Myslíte si, že zákazníci hľadajú v médiách reklamy? Robíte to vy? Asi nie. Každý hľadá obsah – užitočné informácie, zábavu a pod. Reklama otravuje. Tak prečo nerozmýšľať nad marketingom inak a namiesto reklamy ponúknuť ľuďom to, čo ich naozaj zaujíma – zaujímavý, užitočný a inšpiratívny obsah, ktorý ich privedie k produktu, obchodu alebo firme. Užitočné informácie namiesto za uši pritiahnutých reklamných póz.
  2. Myslíte si, že ľudia sa ráno budia s túžbou kúpiť si váš produkt alebo navštíviť vašu firmu či obchod? Zrejme nie. Vstávajú a usínajú so svojimi problémami a hľadajú cesty, ako sa dopracovať k ich riešeniu. A práve internet je veľmi často tým pomocníkom, na ktorého sa obracajú, nech už pátrajú po čomkoľvek.

Logika veci teda hovorí, že ak sa zákaznícky problém stretne s prijateľným riešením, je už viac-menej ruka v rukáve. Aby ste dokázali vaše produkty predať zákazníkovi ako riešenie jeho problému, musíte sa pozrieť na ne zákazníkovým pohľadom. Následne tento pohľad premeniť na zaujímavý obsah a vložiť ho hľadajúcemu zákazníkovi do cesty pri jeho cestách internetovým vesmírom. Toto nie je žiadna marketingová novinka ale ak si túto ambíciu postavíte do kontextu s vyššie uvedenými otázkami a trendmi, vyvstane pred vami nie jednoduchá úloha – ako na to?

Sem patria otázky typu: Je popis našich produktov pre zákazníka dostatočne zaujímavý a zrozumiteľný? Chápu zákazníci, ako náš produkt funguje a vedia ho správne použiť? Je pre internet vhodný rovnaký popis produktov, ako ho používame na existujúcich tlačených marketingových materiáloch (brožúry, letáky atď.) alebo ho treba upraviť niečo iné? Čo všetko máme o produktoch/firme zverejniť a ako? Čo vlastne ľudí ohľadne riešení, ktoré ponúkame zaujíma? Koľko ľudí mesačne sa o túto tému zaujíma na internete? Ako zabezpečiť, že užívatelia Google nájdu práve tie naše produkty a nie konkurenciu? Aká web stránka je pre nás optimálna? Ako dosiahnuť, aby naša stránka mala stabilne vysokú návštevnosť? Oplatí sa nám budovať e-shop? Ako využiť video pre našu prezentáciu? Ako pracovať so sociálnymi sieťami a blogom a má to vôbec pre nás význam?

Práve na mnohé z týchto otázok dokážu pomerne presne odpovedať internetové prehliadače. Google a jeho analytické nástroje ako Google AdWords a Google Analytics poskytujú množstvo údajov i podnetov na strategické uvažovanie. Z niekoľkých užitočných praktík internetového marketingu sa časom vyvinula úplne nová marketingová stratégia platná nie len na internete: content marketing.

Trendy vyhľadávania

Trendy vyhľadávania

Riešenie pre firemný marketing má obsahovú, technickú a marketingovú stránku. Ak sa marketingový riaditeľ rozhodne využiť zjavný potenciál on-line marketingu a venovať časť peňazí, ľudských zdrojov a času do tejto oblasti, začne rozmýšľať, ako spojiť a zosúladiť PR agentúru, reklamnú agentúru, firmu, ktorá im spravuje web a svojich ľudí do tímu, ktorý bude schopný efektívne pracovať. Avšak ja takúto cestu nepovažujem za optimálnu a odporučil by som ju iba v krajnom prípade. Je to starý a ťažkopádny prístup.

Ak pracujte v marketingu, iste sa vám už stalo, že ste absolvovali nejedno stretnutie s on-line agentúrou alebo firmou, ktorá vám realizuje a spravuje web. Sú to prevažne technicky zameraní ľudia a dokážu vás zahrnúť ťažkým prívalom rôznych technologický výrazov a postupov. Po istom čase jednoducho už neviete čo je čo prestanete vnímať. Žiaľ dopracovať sa k posúdeniu toho, či z marketingového uhlu pohľadu sú ich návrhy pre vás prínosné a finančne efektívne sa potrebujete. Napokon sa jednoducho spoľahnete na to, že skôr porozumia oni vám a sústredíte sa nato, aby im vysvetlili vaše marketingové ciele.  Asi si aj sami uvedomujete, že očakávaní, že vám sami navrhnú dobré riešenie je isté riziko. Každý chce totiž predať svoje riešenie a pozerá sa na vec v prvom rade zo svojho pohľadu. Ako z toho von?

Čítajte pokračovanie príbeh vzniku content marketingu:

Content marketing priniesli internetové prehliadače (1/3)

Content marketing je predovšetkým marketingová stratégia (2/3)

Content marketing: môžete začať ihneď (3/3)

Eduard Radimák
CEO
CONTENT MARKETING HUB