CONTENT MARKETING HUB – sídlo spoločnosti a korešpondenčná adresa:  Hlaváčikova 39, 841 05 Bratislava, IČO: 35883952, IČDPH: SK2021811748