Content marketing: obsah je tým kľúčovým prvkom, ktorý dokáže podnietiť ľudí na internetových vyhľadávačoch a sociálnych sieťach k aktívnemu správaniu voči produktu alebo značke. Aktivita môže znamenať kúpu produktu, služby, vyžiadanie si podrobnej špecifikácie, registráciu pre odber noviniek atď.

Čo je content marketing

Content marketing je marketingová stratégia založená na obsahu: jeho publikovaní, šírení, zdieľaní, komentovaní a pod.  Využíva skutočnosť, že v súčasnosti je zákazníkmi najvyužívanejšou formou získavania informácií o produktoch vyhľadávanie na internete. Používa informácie o správaní zákazníkov tak, aby vytvoril a udržiaval na internete zaujímavý obsah, ktorý prináša zákazníkom určitú hodnotu. Tento obsah zaujímavým spôsobom sprostredkúva informácie o výrobkoch a službách a týmto spôsobom zákazníkov privádza ku konkrétnym riešeniam, výrobkom, ich producentom, obchodníkom, značkám a pod.

Čo je obsah a jeho hodnota

Pod obsahom máme na mysli všetko, čo dokáže vzbudiť záujem publika > texty (články, blogy, recenzie …), obrázky, videá, dokumenty na stiahnutie (návody, cenníky …), prezentácie a pod. Ľudia obsah na internete vyhľadávajú kvôli jeho hodnote, ktorá spočíva v:

 • užitočnosti: potrebujú nájsť niečo, čo ich zaujíma, čo potrebujú mať, niečo zistiť alebo sa niečo naučiť
 • inšpiratívnosti: hľadajú niečo, čo ich povzbudí v tom čo robia alebo chcú robiť
 • zábavnosti: chcú sa zabávať alebo chcú zabaviť iných a pod.

 

Content marketing

Content marketing

V tejto súvislosti má zmysel uvažovať o tom:

 • čo ľudí v súvislosti s (vašimi) produktami zaujíma a aké informácie o nich vyhľadávajú (analýza vyhľadávania kľúčových slov na webe)
 • aké typy zákazníkov chcete svojim obsahom osloviť (sociálny profil, fáza nákupného cyklu a pod.)
 • ktoré obsahové témy chcete pokryť, aké formy obsahu využiť a pod. (content plán)
 • aké možnosti máte pri distribúcii obsahu (vlastná web stránka, sociálne siete a profily, partnerské web stránky, prenajaté médiá a pod.)

Aké marketingové ciele dokáže content marketing napĺňať

 • zvyšovať predaj a generovať záujem o produkty
 • aktivizovať zákazníkov, obchodných partnerov, odbornú verejnosť’
 • budovať a posilňovať lojalitu voči značke
 • zvyšovať návštevnosť internetových stránok a vylepšovať SEO
 • znižovať náklady na získavanie nových zákazok a zákazníkov

 

Aké činnosti znahŕňa content marketingová stratégia

Jednotlivé časti stratégie si vyžadujú štúdium marketingových dát, ktoré sú k dispozícii a dôkladné strategické plánovanie:

Bližšie informácie k jednotlivým častiam a fázam stratégie nájdete na stránkach našich služieb.

Prečo je content marketing efektívny, efektívnejší ako klasická reklama

 1. Správny čas a miesto: zákazníci preferujú internet ako miesto, kde vyhľadávajú rôzne informácie vrátane komerčných a vyhodnocujú ich. Tu sú ochotní a pripravení tráviť čas týmto spôsobom, na rozdiel od reklamy v klasických médiách ako TV, rozhlas, magazíny a pod, kde ich to vyrušuje.
 2. Merateľnosť: na internete je možné vďaka vyspelým analytickým nástrojom merať a vyhodnocovať každú marketingovú aktivitu, ktorú realizujete. Dokážete sledovať správanie zákazníkov a upravovať svoju stratégiu, meniť jednotlivé časti atď.
 3. Targeting je ďalšou z výhod technológií dostupných na internete. Zatiaľ čo TV prijímač nevie rozlíšiť, kto pred ním sedí a čo ho zaujíma, na internete je presné zacielenie na definovanú skupinu zákazníkov bežné a je možné používať aj niektoré údaje o správaní užívateľov, ich profily, preferencie a pod.
 4. Interaktivita: aktívna komunikácia so zákazníkmi, ich reakcie na váš obsah, ich vlastné príspevky atď., to všetko napomáha socializácii obsahu a zvyšuje dôveryhodnosť voči značke samotnej.
 5. Dlhodobá produktivita obsahu: Obsah (content) na internetových médiách ostáva dlhodobo a plní svoje marketingové úlohy. Porovnajte: napr. príspevok zverejnený na web stránke bude mať slušnú návštevnosť niekoľko mesiacov a možno i rokov. Článok v tlačenom magazíne bude fungovať možno týždeň až dva a aj keď publikum bude mať možno na začiatku väčšie, jeho efektivita je časovo silne obmedzená a cielenie na zákazníka veľmi hrubé.
 6. Prispôsobenie obsahu v predajnom cykle: Je rozdiel, či komunikujete s potenciálnymi zákazníkmi, ktorý ešte veľa toho o vašom produkte nevedia a len si robia prehľad o tom, čo trh ponúka alebo či komunikujete s kvalifikovaným zákazníkom, ktorý už má vo veci viac-menej jasno a len si potrebuje ujasniť niektoré špecifikácie. Pre rôzne skupiny zákazníkov modeluje content marketing rôzny obsah, aby ste zasiahli skupiny zákazníkov v rôznych fázach predajného cyklu.