Ak po rokoch skúseností americké firmy plánujú nárast investícií do content marketingu (CM) a spájajú s ním prioritné marketingové ciele, tak to iste nerobia preto, že content marketing je trendy, ale majú na to pádne dôvody. Marketingový prieskum hovorí o náraste investícií u väčšiny opýtaných marketingových lídrov.Spoločnosť Curata (vyvíjajúca softvérové nástrojov pre správu obsahu) uskutočnila na jeseň minulého roku zaujímavý prieskum s 502 respondentmi na rôznych pozíciách vo vedení firiem a marketingu. Prieskum sa týkal využívania content marketingu a jeho výsledky môžu byť veľmi inšpirujúce pre tých marketingových lídrov, ktorý vedia, že budúce úspechy sa rodia už dnes … ak sa dokážete dobre pripraviť.

Niekto môže namietať, že údaje z amerického trhu nemajú pre náš región dostatočnú vypovedaciu hodnotu. Opak je pravdou. Digitálny marketing (tak sa zvykne nazývať v marketingu všetko, čo nejako súvisí s internetom a mobilnými zariadeniami) postupne vymazáva niekdajšie hranice medzi vyspelými ekonomikami v oblasti marketingu. Veď napr. o čo viac (alebo menej) sú Američania internetovým národom oproti Slovákom alebo Čechom? Napr. v prieniku smartfónov v populácii sme na 22 mieste, USA na 13 mieste spomedzi krajín sveta.

To, čo sa deje teraz v USA v oblasti marketingových trendov začalo zhruba pred 7 rokmi, hovorím teraz o content marketingu. Ten vyvolali k životu zmeny, ktoré začal zavádzať vyhľadávač Google, ktorý bezpochyby spôsobil informačnú revolúciu a sprevádza väčšinu závažnejších nákupných rozhodnutí bežnej populácie. Jazyky sa rôznia, ale spôsob, ako ľudia získavajú informácie cez internet je viac menej rovnaký. Aj sa marketing stáva univerzálnejším a to čo funguje na internete vo svete, funguje aj u nás.

V tomto to máme my na Východe jednoduchšie. Môžme úspešne kopírovať trendy zo Západu (veď tak to robíme už desaťročia :-) ). Mnohí riaditelia amerických firiem si dnes iste hovoria, že keby boli vedeli, čo príde o rok, dva, tri, boli by sa vedeli pripraviť lepšie. My tú šancu máme. Takže poďme k prieskumu.

Marketingový prieskum oslovil 502 marketérov na rôznych pozíciách

 

Z prieskumu vyplynulo, že vedúci marketingoví pracovníci a špecialisti považujú za hlavné strategické ciele pre content marketing:

  • získať viac potenciálnych zákazníkov (leads)
  • podnieť ich ku kúpu
  • vybudovať povedomie o značke

Za hlavné bariéry pri tejto stratégii považujú:

  • limitovaný počet ľudí vo marketingovom tíme
  • limitovaný rozpočet
  • nemožnosť produkovať dostatok nového obsahu (content)

Ich plány na dosiahnutie uvedených cieľov zahŕňajú:

  • zvýšenie marketingového rozpočtu pre CM
  • plánovaný podiel z celkového rozpočtu určený pre CM v r. 2013 = 30%
  • 71 % z opýtaných plánuje zvýšiť investície do content marketingu v roku 2014
  • zvýšenie celkového objemu vytvoreného a spravovaného obsahu.

Uvedený marketingový prieskum ďalej uvádza, že  73 % B2B marketérov produkuje viac obsahu než pred rokom.

 

Viac než 2/3 firiem plánuje zvýšiť investície do CM v roku 2014

 

Investovanie do CM aktivít v roku 2014 teda plánuje zvýšiť až 71 % opýtaných, z toho 12 % z nich výrazne:

Marketingový prieskum: investície do content marketingu

Marketingový prieskum: investície do content marketingu

 

U nás (mám na mysli Slovensko vrátane okolitých krajín) sa marketéri ešte len s pojmom content marketing zoznamujú. Plánovaný rozpočet pre  túto aktivitu neexistuje, ak nerátam investície do web stránok. Kľúčovým faktorom je totiž obsah.

Pre tých, čo si dajú poradiť a neberú tento marketingový prieskum na ľahkú váhu mám odporúčanie: Začnite čo najskôr! Pripraviť si content stratégiu a plán, spustiť pilotný projekt na ktorom sa odladí fungovanie aktivít i spolupráca tímu.

 

Podrobnejšie si oslovenú skupinu respondentov môžete pozrieť na obrázku nižšie:

Marketingový prieskum: respondenti

Marketingový prieskum: respondenti

 

Autor: Eduard Radimák

Zistie ako efektívne využiť content marketing u vás vo firme, neváhajte nás kontaktovať, konzultácia je zdarma.

potrebujem konzultaciu