Podnikanie na internete

Ako akékoľvek iné podnikanie. aj podnikanie na internete si vyžaduje v prvom rade dôkladnú analýzu trhu a plán.

Stretol som sa s viacerými prípadmi, kedy ľudia išli za „veľkým nápadom“, presvedčení o svojom rýchlom úspechu a hádajte, ako to dopadlo. Kým utratíte peniaze za web stránku alebo e-shop, kým strávite more času hľadaním správneho dizajnu, názvu, obchodných partnerov, textami pre GDPR a ďalšími nevyhnutnosťami, odporúčame vám najprv a v prvom rade investovať do marketingovej konzultácie spojenej s prieskumom trhu a analýzou vášho zámeru. Práve týmto krokom urobíte pre svoj projekt to podstatné, lebo za chyby sa platí draho.

Vaše plánované podnikanie na internete porovnáme s realitou

Čo vám konzultácia a prieskum prinesie?

V súvislosti s vaším produktom, či službou získate odporúčania:

týkajúce sa trhu

  • odhad kapacity trhu / dopytu 
  • spresnenie zámeru v zmysle potrieb a požiadaviek zákazníkov
  • profilové skupiny potenciálnych zákazníkov (Personas)
  • územné a vekové rozloženie
  • analýza konkurencie

týkajúce sa technického riešenia a marketingu:

  • typ web stránky, e-shopu, technologická platforma
  • odhad ceny riešenia
  • náčrt marketingovej stratégie, jej kľúčové prvky
  • návrh investície do reklám (Google, sociálne siete, iné)

Výhodou internetu je, že každý zámer je možné nejakým spôsobom otestovať. Zjednodušene povedané, skôr, než do niečoho vrazíte 1000 €, môžete na jednej stovke otestovať, či to má alebo nemá zmysel. 

Ako to funguje?

Internetové prehliadače ako Google zbierajú komplexné informácie o správaní ľudí na internete. Niektoré štatistiky Google zverejňuje a pri odbornej interpretácii je možné z týchto dát vyčítať množstvo informácií užitočných aj pre vaše podnikanie na internete. 

Ak by ste chceli napr. otvoriť nejakú atrakciu určenú rodinám a deťom, kľúčové slovo (KS) “kam na výlet” by bolo určite jedným z tých, ktoré môžeme pri odhade návštevnosti atrakcie použiť. Súvisiacich slov je oveľa viac, dokonca ich môžeme roztriediť do rôznych skupín podľa miesta, záujmov, ročného obdobia a pod. Vieme vyčísliť, koľko takýchto dopytov má kontext s deťmi alebo sa zamerať iba na určitú oblasť, ako je Bratislava.

podnikanie na internete

Analýza KS vám napovie aj to, aký obsah a ponuky treba umiestniť na vašu web stránku, ako zamerať reklamy a pod.

Vaše podnikanie na internete založíme na správnych krokoch

Cenu analýzy spojenej s konzultáciou určíme na základe krátkeho objasnenia vášho podnikateľského zámeru.

Parametre:

Náročnosť: manažér

Téma: podnikanie

Cena: 50 €

Rozsah: 1 h