Najlepšie marketingové postupy a praktiky sa m menia na prepracované stratégie, ktoré slúžia zmeneným podmienkam sveta, ktorý zmenili internetové prehliadače, nové informačné technológie a mobilné zariadenia. Prichádza nová výrazne efektívna marketingová stratégia –  content marketing .

Marketing je to pojem zahŕňajúci pomerne široké spektrum reality, najmä ak hovoríme o svete multimédií. Asi vás neprekvapia mnohé ďalšie špecializácie vo svete digitálneho marketingu ako napr. video marketing, marketing sociálnych sietí a pod. Prvý propagátori myšlienky content marketingu vzišli práve z klasických agentúr. Uvedomili si však potrebu systematizovať dovtedy známu prax používanú v online marketingu a zamerať sa na optimalizáciu jednotlivých krokov. Tak začala vznikať marketingová stratégia, ktorá dnes nesie meno content marketing.

Agentúry zamerané na content marketing nie sú dnes už vo svete výnimkou. Najmä USA ma obrovský náskok pre Európou i zvyškom sveta. Pojem content marketingová agentúra zatiaľ nie je veľmi zaužívaný, ale neviem ako inak tento typ výstižnejšie odlíšiť od klasickej on-line agentúry, nakoľko rozdiel tam je podstatný. Ale o tom inde.

 

 

Content marketing

Content marketing

Content marketing ako marketingová stratégia

Content marketing je marketingová stratégia založená na OBSAHU, ktorý ľudia na internete vyhľadávajú a zdieľajú. Táto stratégia premyslene využíva fakt, že väčšina nákupných rozhodnutí (najmä tých strategických) sa realizuje na internete pri vyhľadávaní informácií o produktoch a službách. Content marketing plánovite pracuje s tvorbou, umiestňovaním a distribúciou rôznych typov obsahu cez diferencované internetové médiá.

Content marketingová stratégia zahŕňa činnosti ako:

plánovanie a tvorba digitálneho obsahu, cielenie na definované publikum, otázky tvorby web stránok, ich informačného dizajnu a fungovania internetových médií, správa sociálnych sietí a pod.

Každá časť tejto skladačky poskytuje v kontakte so zákazníkom cenné informácie o jeho správaní, preferenciách a osobných postojoch. Tím alebo agentúra, ktorá má pod palcom všetky časti skladačky môže využiť obrovskú výhodu priameho prístupu k informáciám z každej jednotlivej fáze stratégie a zabezpečiť efektívne vzájomné prepojenie obsahových, technických i marketingových zdrojov bez komunikačných problémov.

Spolupráca s content marketingovou agentúrou

Ak by mala firma vo svojom marketingovom tíme content marketingového špecialistu, ktorý by dokázal pod svojim vedením zosúladiť prácu odlišne zameraných, nezávislých externých dodávateľov marketingových služieb, vedel by som si takéto fungovanie spolupráce klient – rôzne agentúry predstaviť. Optimálne riešenie je však iné. Väčšina firiem má dosť práce z bežnými marketingovými úlohami a ich operatívou. Ťažko si predstaviť, že si hneď na začiatku vytvoria dostatok priestoru na projekt, ktorý je pre nich pomerne nový.

Content marketingová agentúra vďaka dostatočným znalostiam z technickej, obsahovej i marketingovej oblasti dokáže nastaviť správnu stratégiu i každodenné fungovanie obsahu na webe tak, aby prinášalo rastúci efekt. Tím tohto typu agentúry sa totiž neskladá programátorov, ktorí pochytili čo to z marketingu, ani z publicistov, ktorí boli nútení pochopiť čo to o fungovaní internetu. Content marketing špecialista musí byť niečo ako multi-talent a rozumieť sa v dostatočnej miere všetkým oblastiam, ktoré majú vplyv na efektívnosť fungovania stratégie. Internet totiž ukáže, či ste postupovali správne alebo nie pomerne rýchlo. Navyše dokážete pomerne presne identifikovať prípadné problémy a okamžite na ne reagovať.  Na rozdiel od klasickej reklamnej kampane, kde sa môžete viac menej iba dohadovať, aký efekt vám priniesla a ako mierou tá ktorá časť kampane (TV, rozhlas, billboard) k výsledku prispela.

Nemyslím si, že sa dá bez klasických reklamných prístupov a klasických médií úplne zaobísť už dnes, ale chcem upozorniť na ich efektívnosť. Podmienky pri marketingových investíciách si treba nastaviť tak, aby ste dokázali vyhodnotiť, koľko vám každá jednotlivá marketingová aktivita vyniesla. Pokiaľ predávate nápoj typu Coca-Cola, asi ťažko by ste sa mohli zaobísť bez dobrej TV reklamy (ale možno to bude časom takto). Ale pokiaľ predávate produkty alebo služby, kde je potrebné, aby zákazník najprv pochopil, ako produkt funguje a v čom spočívajú jeho výhody, potom je content marketing tou najefektívnejšou cestou k úspechu. Konkrétne výsledky sú k dispozícii žiaľ väčšinou zahraničné. Ak použijete Google, nájdete ich na internete dosť. Na Slovensku sa objavujú prvé lastovičky.

 

Content marketing už aj na Slovensku

U nás sa s pojmom content marketing môžete najpravdepodobnejšie stretnúť na seminári alebo konferencii o marketingu na internete. Aj viaceré SEO a online agentúry si už tento pojem čiastočne osvojili a zaradili do svojho portfólia, avšak len v miere, ktorý vyhovuje ich zameraniu, teda službám SEO.

Content marketing je však podstatne komplexnejší. Absolútna priorita je na obsahu samotnom, ostatné veci ako SEO, dizajn web stránky a pod sú síce dôležité, nevyhnutné, ale iba technické podmienky.

17 rokov som viedol klasickú reklamnú agentúru a z vlastnej skúsenosti viem, že klienti berú od istej doby internet ako povinnú jazdu a veľmi sa nezamýšľajú nad tým prečo. Ich prístup je taký, že všetko čo sa použije v bežnom marketingu (brožúry, cenníky, spoty a pod.) sa jednoducho iba zavesí na internetovú stránku, proste aby to tam bolo. V lepšom prípade spolupracujú s on-line agentúrou, aby sa im technicky (napr. SEO) starala o stránku, vešala bannery ale tam to väčšinou končí. Možno to stačí tým marketingovým manažérom, ktorí nemajú od marketingu na internete, alebo od marketingu vôbec, nejaké výrazné očakávania a riadia sa heslom:nejako to išlo, nejako to aj pôjde.  Týmto spôsobom to však nefunguje, aspoň nie tak, ako by mohlo.

Vaša web stránka nie je iba vizitka firmy

Prvý posun, ktorý si potrebujete uvedomiť je v tom, že prestanete svoju internetovú stránku vnímať ako vizitku firmy. Taká stránka je totiž hodná nanajvýš pár návštev a už sa tam nie je dôvod vracať. To, čo potrebuje plniť váš firemný web sa viac podobá na letisko, kde neustále pristávajú noví pasažieri, vybavia, čo potrebujú a zasa odlietajú. Na to, aby to tak fungovalo, však treba zaujímavý a neustále sa obnovujúci obsah, ktorý priláka stále viac a viac záujemcov. Predstavte si napríklad nejakú spravodajskú  TV stanicu. Ak by prestala vysielať pravidelne niečo nové, alebo by na pár týždňov nevysielala vôbec, ľudia by ju prestali sledovať a preladili by na inú. To je presne dôvod, prečo ani klasické pasívne web stránky nefungujú dobre.

Cieľom content marketingu je vybudovať vlastný mediálny priestor pre produkt, značku alebo firmu. Tento priestor vám poslúži na to, aby ste mohli potenciálnym i vracajúcim sa zákazníkom poskytovať širší informačný servis ako je len váš katalóg produktov a cenníky. Nákupné rozhodnutia sa v hlavách zákazníkov v prevažnej miere rodia pri prehľadávaní ponúk na internete. Chcú si vytvoriť obraz, zorientovať sa. Ak im kľúčové informácie k tomu neposkytnete vy, ale váš konkurent, pre koho sa asi rozhodnú?

 

Čítajte pokračovanie príbeh vzniku content marketingu:

Content marketing priniesli internetové prehliadače (1/3)

Content marketing je predovšetkým marketingová stratégia (2/3)

Content marketing: môžete začať ihneď (3/3)

 

Eduard Radimák
CEO
CONTENT MARKETING HUB