SEO optimalizácia založená na content marketingu je jediný dlhodobo fungujúci spôsob, ako urobiť Google jedným z najefektívnejších kanálov, ktorým zákazníci prichádzajú na váš web a internetovým prezentáciám vašich produktov
Cieľom SEO optimalizácie je, aby sa vaša web stránka so svojim obsahom dostala na top pozície vo vyhľadávači Google, čiže na jeho prvú stranu. Zvládnutá SEO optimalizácia na to vytvára základné predpoklady.

Nová SEO optimalizácia: kľúčové zmeny vo vyhľadávaní Google

V nedávnom období implementovala spoločnosť Google do svojich vyhľadávacích algoritmov podstatné zmeny, ktoré menia spôsob, akým ich vyhľadávač určuje poradie stránok pri výsledkoch vyhľadávania.

Tieto zmeny reprezentujú snahu Google o to, aby sa každý užívateľ dostal iba ku kvalitnému a relevantnému obsahu – teda obsahu, ktorý je tou najlepšou odpoveďou na jeho vyhľadávanie.

Dá sa konštatovať, že staré SEO triky už prestávajú fungovať a navyše môžu byť nepríjemne penalizované. Jediný spôsob, ako byť v SEO stratégii úspešný je sústavne a pravidelne vytvárať obsah na svojich vlastných internetových médiách a sociálnych sieťach – teda obsahový alebo content marketing.

Viac o zmenách, ktoré zaviedol Google napr. tu: How-we-got-on-the-first-page-of-google-in-24-hours.

Pri implementácii SEO pravidiel na váš obsah je teda dôležité si uvedomiť, že:
  • kvalitné SEO je dlhodobá stratégia a preto musí byť dôkladne plánovaná.
  • Ďalším dôležitým momentom je, že musí byť realizovaná pre zákazníka zrozumiteľným spôsobom. To znamená napr. aj to, že pri výbere kľúčových slov do vašej SEO stratégie zahrniete nie len tie, ktoré sú spisovné a s pohľadu vaše špecializácie správne, ale aj tzv. ľudové – ktoré si zvykli používať zákazníci (ktoré to sú zistíte cez GoogleAdwors – príklad nižšie).
  • Nezabudnite, že svoj okolo vás (najmä ten internetový) sa neustále mení a preto je obsah nutné aj pohľadu SEO priebežne aktualizovať.

Príklad: typickým slovom z oblasti bývania a energií je slovo „fotovoltaika“, ktoré sa používa ako synonymum pre solárnu elektráreň alebo solárne panely. Pritom spisovne sa používa „fotovoltika“. Avšak priemerný počet hľadaní za mesiac je pri slove „fotvoltaika“ niekoľkonásobne vyšší ako pri slove „fotovoltika“.

Príklad grafu pre SEO stratégiu – číslo za kľúčovým slovom predstavuje priemerný počet vyhľadávaní za mesiac:

SEO optimalizácia