Vstupný náhľad

Segmentácia zákazníkov a predajný cyklus

Zákazník je v marketingu jedným z kľúčových pojmov ale žiaľ často sa s ním pracuje veľmi všeobecne, najmä pri plánovaní. Analýza predajného cyklu a jeho jednotlivých fáz nás vedie k trochu odlišnej predstave oproti minulosti, ako má vyzerať segmentácia zákazníkov v čase, kedy sú zákazníci permanentne v procese získavania informácií cez internet.