Pre CONTNENT MAREKTING HUB je tvorba obsahu kľúčovým produktom a najdôležitejšou službou, ktorú našim klientom poskytujeme.

TVORBA OBSAHU – AKO TO FUNGUJE?

Našim (spoločným) cieľom je, aby fungovanie web stránok a obsahu na nich bolo čo najefektívnejšie. Predstava, že web stránka je vizitkou firmy je zastaraná – web má byť najvýkonnejším obchodným zástupcom a komunikačným portálom spoločnosti. Práve preto je potrebné, aby sa pravidelná tvorba obsahu stala jednou z hlavných marketingových priorít firmy. Každý text, obrázok alebo video môže pritiahnuť na stránku tisíce potenciálnych zákazníkov. Content marketing je vysoko efektívna marketingová stratégia využívajúca obsah na dosahovanie kľúčových marketingových cieľov. Tvrdíme, že obsah je kľúčom k získaniu zákazníka. (pozri: Čo je content marketing a ako funguje).

tvorba obsahuMožno sa pýtate, ako dokážeme písať o veciach, na ktoré nie sme špecialisti a ktorým poriadne nerozumieme. Je to veľmi dobrá otázka. Spôsob, akým to robíme je naše know-how a radi vám ho odkryjeme pri osobnom stretnutí.

 

ČO ZAHŔŇA SPRÁVA OBSAHU:

1.   Analýza vyhľadávania a výber kľúčových slov relevantných pre váš produkt, službu, značku

Slovné spojenia, ktoré zákazníci používajú pri vyhľadávaní vašich produktov a súvisiacich tém  môžu mať rôznu formu. Analýza vyhľadávanosti kľúčových slov na webe dá odpoveď na to, ktoré spojenie kľúčových slov je najpoužívanejšie a ktoré ďalšie súvisiace slová zákazníci používajú. Z týchto údajov budeme vychádzať pri modelovaní obsahu.

2.  Content funnel a obsahový plán

Používanie každého produktu súvisí s určitou sférou života zákazníka alebo jeho životnou situáciou, rieši určitý problém alebo potrebu. Zákazníci sa líšia v miere znalostí produktov, aktuálnosti záujmu o kúpu a atď. Zostavenie plánu nám pomôže vytvoriť si mapu tém, ktorú chceme obsahom pokryť (najširšia časť lievika) a stanoviť formu, čas a spôsob distribúcie obsahu.

3.  Tvorba nového alebo úprava existujúceho obsahu

Kvalita obsahu je rozhodujúcim prvkom pre jeho schopnosť plniť marketingové ciele. Je dôležité, aby bol obsah pre zákazníka zrozumiteľný (zákaznícky pohľad) a prinášať informačnú nadhodnotu. Zároveň musí vyhovovať požiadavkám SEO.

4.  Distribúcia obsahu cez internetové médiá a sociálne siete

Obsah umiestnený na web stránke plní úlohu magnetu, ktorý priťahuje zákazníkov bližšie k vašej firme a produktom. Optimalizácia obsahu zabezpečí jeho návštevnosť z rôznych zdrojov. Hlavnými zdrojmi sú vyhľadávač Google, sociálne siete ako Facebook alebo partnerské web stránky. Jedným zo zdrojov môže byť aj online reklama, pre content marketing však nie je inzercia kľúčová, dôležitý je obsah.

5.  Správa obsahu na sociálnych sieťach

Okrem Google sú dôležitou cestou distribúcie obsahu sociálne siete (najmä Facebook). Sociálna sieť má svoje pravidlá fungovania a umožní, že sa obsah dostane aj k ďalšiemu publiku formou odporúčania, čo zvyšuje šancu prijatia. Pozrite si výsledky, ktoré sú za jedným z úspešných článkov na web stránke nášho klienta: Content marketing: obsah ktorý funguje

Kľúčová je pravidelnosť

Popri promovaní produktov a budovaní pozitívneho vzťahu k značke je cieľom obsahovej stratégie aj vybudovanie zákazníckeho publika okolo témy (sféry) v ktorej podnikáte. Cieľom je toto publikum rozširovať a udržiavať si jeho pozornosť a práve preto je pravidelná tvorba obsahu a jeho aktualizácia tak dôležitá . Predstavte si, že by vaša obľúbená TV stanica prestala na niekoľko týždňov vysielať alebo že by vysielal úplne nepravidelne a nepredvídateľne. Čo by ste spravili? Našli si inú.