Tvorba web stránok si dnes vyžaduje nie len technické, ale aj marketingové znalosti a skúsenosti. Skôr, než sa rozhodnete pre redizajn vašej web stránky (príp. pripravujte úplne novú), potrebujete si uvedomiť, akú úlohu má web stránka vo vašom online marketingu plniť. 

TVORBA WEB STRÁNOK – NA ČO SA ZAMERAŤ

tvorba web stránokWeb stránka, ktorá aktívne plní marketingové ciele, ako sú získavanie nových zákazníkov, podpora predaja, budovanie povedomia o značke a pod., musí mať strategicky zostavený obsah a moderné komunikačné funkcie a dizajn. Keďže Google neustále upravuje svoje vyhľadávacie algoritmy tak, aby užívatelia nachádzali iba web stránky s relevantným a kvalitným  obsahom, stal sa content marketing najefektívnejšou stratégiou na zabezpečenie očakávaní z online marketingu. Funkcionalita i dizajn web stránok majú predovšetkým umožniť obsahu plniť jeho strategickú marketingovú úlohu. pri obsahovom marketingu musí web zvládnuť neustále prírastky obsahu a dokázať ho promovať. Medzi stránky s najvyššou spontánnou návštevnosťou patria spravodajské a informačné portály. Zdajú sa vám dizajnovo pekné? Zrejme nie. Ale napriek tomu sú úspešné. Firemný web musí zvládnuť oboje – bohatú obsahovú náplň i atraktívny dizajn.

VYUŽIŤ GRAFICKÉHO DIZAJNÉRA ALEBO SI VYBRAŤ Z HOTOVÝCH DIZAJNOV?

V zásade existujú 3 základné možnosti: a) ste viazaní prísnym korporátnym dizajnom, b) máte určitú slobodu v dizajne, ale určité korporátne prvky chcete dodržať (napr. využiť farbu loga v dizajne stránky), alebo c) máte viac menej úplne voľné ruky.

Situácia a)

V prípade a) nemáte inú možnosť ako nechať stránku urobiť na kľúč a rešpektovať dizajnmanuál. V prípade, že vaša firemná stránka už existuje a jej dizajn nie je pre obsahový marketing úplne ideálny, máte ešte jednu možnosť. Vytvoríme vám tzv. “tematickú web stránku” na úplne novej doméne, ktorá bude obsahovo predstavovať niečo ako MAGAZÍN, ktorý sa bude obsahovo odvíjať od vašich produktov ale jeho záber bude formátovaný viac smerom ku konkrétnym potrebám a životným situáciám zákazníkov. Tento web sa bude cez obsah prepájať s vašim korporátnym webom.

Situácia b)

Tu záleží na konkrétnych požiadavkách, ale aj hotový dizajn sa do istej miery upravovať, najmä čo sa týka farebnosti. Aj pri výbere z hotových dizajnov vám odporúčame poradiť sa s nami, nakoľko ako sme uviedli vyššie, nejde iba dizajn. Pozrite si jeden z dizajnových portálov: http://themeforest.net/. Hotové dizajny (témy) sú niečo ako polotovar, stavebnica Lego, z ktorej môžete stavať rôzne zostavy. Ich výhodou je, že ich robia dizajnéri, ktorí sa touto činnosťou dlhodobo živia a sú po technickej i dizajnovej stránke vyspelé. Poskytujú k ním aj zdarma technickú podporu. Nevýhodou je, že úpravy majú svoje obmedzenia a grafická téma obsahuje aj komponenty, ktoré možno nevyužijete.

Situácia c)

V tomto prípade platia výhody situácie b), teda že nemusíte platiť prácu dizajnéra a dopredu vidíte, ako hotový dizajn bude vyzerať a fungovať. Ak však chcete mať svoju stránku plne pod kontrolou a rozpočet vám dáva priestor, odporúčame vytvoriť si web stránku na kľúč a mať kód web stránky “čistý”, s možnosťou ho ďalej rozvíjať.