Odpovedí na otázku, čo je content marketing je veľa. Nie je to len stále populárnejšie slovné spojenie. Je to iná filozofia marketingu, je to spôsob autentickej komunikácie zo zákazníkmi a hľadanie cesty k nim. Pre mňa osobne je aj revoltou proti neuveriteľne nudnej a otravnej reklame.

Tí, čo už majú skúsenosť s on-line marketingom, resp. marketingom na internete, určite niečo hovorí pojem SEO (Search Engine Optimization). Ak hovoríme o web stránke, tak SEO je súbor postupov, ktorých cieľom je, aby bola vaša stránka (a jej obsah) na internete:

  • vyhľadateľná – t.j. aby ju internetový vyhľadávač vedel nájsť a zaradiť určitým spôsobom medzi výsledky hľadania,
  • zaradená vo výsledkoch vyhľadávania, podľa možnosti na čo najlepšej pozícii (ranking).

Cieľom je vybudovať návštevnosť stránky (traffic) prostredníctvom dodržiavania technických pravidiel vychádzajúcej z logiky, ktorú používajú internetové vyhľadávače ako je Google. 

Čím sa líši content marketing (CM) od SEO?

Mierne expresívne by sa dalo povedať:  „Nestačí, aby vás zákazníci našli, musíte ich dokázať presvedčiť.“ Ambíciou CM teda nie je iba to, aby sa potenciálny zákazník “preklikol” na vašu web stránku. Cieľom je dosiahnuť u neho vnútornú zmenu postoja. Pokiaľ obsah funguje správne, dokáže urobiť z potenciálneho zákazníka aktívneho kupujúceho. 

Dosiahnuť takúto zmenu postoja u významného počtu záujemcov je možné iba cez skutočne kvalitný, autentický, užitočný a inšpiratívny obsah (content). Ak hovoríme o obsahu, treba zdôrazniť, že sem nepatria klasické „obchodnícke“ formy prezentácie. Tie sa totiž pozerajú na produkt z pohľadu predajcu, výrobcu a pod.  To čo mám na mysli je zákaznícky pohľad: pochopiť, čo zákazník potrebuje, aký problém rieši, v akej životnej situácii sa nachádza a následne mu ponúknuť vhodné riešenie.

SEO je súčasťou CM ako stratégie, bez dodržiavania pravidiel optimalizácie by nebolo možné nájsť ani ten najzaujímavejší obsah.

Čo je content marketing?

Content marketing je marketingová stratégia založená na obsahu, ktorý ľudia na webe vyhľadávajú a (alebo) zdieľajú. Využíva pritom taký obsah, ktorý ponúka nadhodnotu vo forme užitočnosti, inšpiratívnosti alebo zábavnosti. Obsah je všetko, čo je možné na internete vyhľadať a čo dokáže zaujať vopred definované publikum.

Content marketing ako marketingová stratégia

Obsah je teda tým kľúčovým prvkom, ktorý dokáže podnieť ľudí na internetových vyhľadávačoch a sociálnych sieťach k aktívnemu správaniu voči produktu alebo značke. Aktivita môže znamenať kúpu produktu, služby, vyžiadanie si detailov, registráciu pre odber noviniek atď. V tejto súvislosti má zmysel uvažovať o:

  • tom, čo ľudí v súvislosti s produktami zaujíma, čo vyhľadávajú (analýza vyhľadávania na webe)
  • aké typy publika chcete obsahom osloviť (modelovanie zákazníckych personas)
  • ktoré obsahové témy chcete obsahom pokryť, aké formy obsahu využiť a pod. (content plán)
  • možnosti pri distribúcii obsahu (vlastná web stránka, sociálne siete a profily, partnerské web stránky, prenajaté médiá a pod.)

Treba zdôrazniť, že ak má content marketing fungovať, musíte komunikovať pravidelne. Nestačí teda obsah zavesiť na stránku a máte na pár mesiacov, prípadne rokov pokoj. Je to ako v každom inom vzťahu, nestačí sa porozprávať raz a už máte priateľa alebo partnera na celý život. Je treba tomu venovať viac. Alebo si predstavte si, že by niektorá televízna stanica prestala na pár mesiacov vysielať, ako by sa zachovali jej doterajší diváci?

Pozrite si, aké služby v oblasti tvorby obsahu zabezpečujeme pre našich zákazníkov: OBSAH – ČO VĎAKA NEMU DOKÁŽETE ZÍSKAŤ

Marketingová komunikácia alebo reklama?

Pred masívnym rozšírením internetu bolo možné masovo komunikovať s potenciálnymi zákazníkmi iba cez prenajaté médiá ako televízia, rozhlas, magazíny, billboardy a to špecifickým spôsobom, cez krátke obsahové formy, ktoré poznáme ako spoty, upútavky, inzeráty a pod. Kľúčová zmena spočíva v tom,  že dnes je intenzívna a pravidelná komunikácia so širokým publikom možná vďaka vysokému preniku internetu v populácii. Pri určitých demografických skupinách sa vyrovná zásahu klasických médií ako je televízia, rozhlas a pod. Nemusíte si platiť reklamu v klasických médiách, aby ste mohli komunikovať naozaj s masou potenciálnych zákazníkov. Nové je aj to, že teraz môžete vybudovať akúkoľvek marketingovú komunikáciu podstatne efektívnejšie:

  • internet vám dáva dosah na obrovské masy populácie a väčšinou za to nemusíte platiť vôbec alebo len veľmi málo.
  • so zákazníkom môžete komunikovať tak, ako to vyhovuje jemu: teda nie cez reklamy (koho reklamy vlastne dnes neotravujú?), ale cez obsah, ktorý on sám aktívne na internete hľadá a ktorý ho zaujíma (recenzie, návody, porovnania produktov, osobné skúsenosti, ukážkové videá a pod.)

Content marketing a sociálne siete

Možnosť efektívne šíriť obsah ponúkajú najmäj sociálne siete. Zaujímavý obsah si ľudia zdieľajú medzi sebou virálnym spôsobom a verte tomu, že ak si obsah posúvajú medzi sebou navzájom priatelia a známi, je pravdepodobnosť, že ich váš obsah zaujme podstatne vyššia ako pri platenej reklame. Sociálne siete sa hodia aj na zbieranie odozvy, názorov zákazníkov a preferencií.

Content marketing je pre tých, ktorí majú čo ponúknuť. Tým ostatným možno ujde vlak.

Content marketing je vysoko efektívny spôsob marketingovej komunikácie a tvorí istý protipól k prázdnej bezduchosti klasickej reklamy, ktorá navyše zákazníkov obťažuje. Rozhodnutie, ako budete komunikovať so svojimi zákazníkmi je iba na vás. V každom prípade nevyužiť možnosti, ktoré vám content marketing, internet a nové technológie ponúkajú je akoby ste nechali svoj obchod na rušnej ulici zahalili do plášťa neviditeľnosti.

Eduard Radimák (CEO)

Napíšte mi alebo zavolajte – rád odpoviem na vaše otázky:

E-mai: eradimak@contentmarketinghub.sk

Mobil: 0903 704 944