ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • Home / ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH…

Spoločnosť CONTENT MARKETING HUB s.r.o. spracúva osobné údaje návštevníkov stránky contentmarketinghub.sk.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Názov spoločnosti: CONTENT MARKETING HUB s.r.o.

Adresa: Hlaváčikova 39,

84105 Bratislava

IČO: 35883952

E-mail: admin@contentmarketinghub.sk

Kontaktná osoba: Ing. Eduard Radimák

Vaša súkromie je pre nás dôležité. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) popisujú, ako CONTENT MARKETING HUB s.r.o. (ďalej len „my“ alebo „Content Marketing Hub“) zhromažďuje, používa a zdieľa vaše osobné údaje, keď navštívite našu webovú stránku na adrese www.contentmarketinghub.sk (ďalej len „webová stránka“).

Zhromažďovanie osobných údajov

Keď navštívite webovú stránku, môžeme zhromažďovať nasledujúce osobné údaje o vás:

Vaša IP adresa
Vaša webová prehliadka
Váš operačný systém
Vaše odkazy na webové stránky
Vaše aktivity na webovej stránke
Používame tieto osobné údaje na nasledujúce účely:

Udržiavanie a zlepšovanie webovej stránky
Zabezpečenie webovej stránky
Správa webovej stránky
Poskytovanie služieb na webovej stránke
Správa vašich interakcií s webovou stránkou
Zlepšenie našich marketingových a reklamných kampaní
Zabezpečenie vašej bezpečnosti
Spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Spracovávame vaše osobné údaje len na účely, na ktoré ste nám ich poskytli, alebo na účely, ktoré sú uvedené v týchto zásadách.

Prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme prenášať do iných krajín, ktoré majú iné zákony o ochrane osobných údajov ako Slovensko. Vždy sa budeme snažiť zabezpečiť, aby vaše osobné údaje boli chránené rovnakou úrovňou ochrany, ako je úroveň ochrany na Slovensku.

Vaše práva

Máte nasledujúce práva týkajúce sa svojich osobných údajov:

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom.
Máte právo na opravu vašich osobných údajov.
Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov.
Máte právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.
Máte právo na prenos vašich osobných údajov.
Máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov.
Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás na adrese [email protected]

Cookies

Na webovej stránke používame cookies. Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve webovej stránky. Cookies používame na nasledujúce účely:

Uloženie vašich preferencií
Sledovanie vašej aktivity na webovej stránke
Zabezpečenie webovej stránky
Správa webovej stránky
Poskytovanie služieb na webovej stránke
Správa vašich interakcií s webovou stránkou
Zlepšenie našich marketingových a reklamných kampaní
Zabezpečenie vašej bezpečnosti
Môžete zvoliť, či chcete alebo nechcete používať cookies. Ak si neželáte používať cookies, môžete zmeniť nastavenia svojej webovej prehliadky. Môžete však byť obmedzení pri používaní niektorých funkcií webovej stránky.

Zmeny v týchto zásadách

Môžeme tieto zásady zmeniť v prípade potreby. Ak tieto zásady zmeníme, oznámime vám o tom na webovej stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad, kontaktujte nás na adrese eradimak@contentmarektinghub.sk

This cookie policy has been created and updated by Cookie Consent.
This cookie list has been created and updated by the Cookie Policy Generator.